Cloister San Juan de la Pena#

Cloister San Juan de la Pena
Cloister San Juan de la Pena, July 2013, © Gerhard Huber, under CC BY-NC 4.0 +Edu

San Juan de la Pena is famous for its Romanesque cloister. Expressive sculptures on the capitals tell stories from the Bible.
Berühmt ist San Juan de la Pena für seinen romanischen Kreuzgang. Ausdrucksstarke Kapitellplastiken erzählen Geschichten aus der Bibel.