Sintra - Sintra National Palace; Chapel#

Sintra - Sintra National Palace; Chapel
Sintra - Sintra National Palace; Chapel, March 2018, © Gerhard Huber, under CC BY-NC 4.0 +Edu

Durch die Schlosskapelle fliegen hunderte Friedenstauben.