Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tempietto'#

Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tempietto'
Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tempietto', August 2017, © Ewald Judt