Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tartaruga'#

Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tartaruga'
Bomarzo - Sacro Bosco - 'Tartaruga', August 2017, © Ewald Judt