Bomarzo - Sacro Bosco - 'Plutone'#

Bomarzo - Sacro Bosco - 'Plutone'
Bomarzo - Sacro Bosco - 'Plutone', August 2017, © Ewald Judt