Bomarzo - Sacro Bosco - 'Pegasus'#

Bomarzo - Sacro Bosco - 'Pegasus'
Bomarzo - Sacro Bosco - 'Pegasus', August 2017, © Ewald Judt